KORPORATIVNO PRAVO

Zastopamo različne gospodarske subjekte na področju ustanovitve družb, upravljanje družb, joint ventures, delitev ali pripojitev družb, prenos premoženja, dokapitalizacije ali likvidacije. V okviru korporacijskega prava smo v pomoč pri pogajanjih, vodenju skupščin, zbiranju dokumentacije, pripravi vseh potrebnih pogodb in postopkov za vpis sprememb v različne javne evidence ter pri poslovanju gospodarskih družb.

PREBERI VEČ

FINANČNO PRAVO

Finančno pravo vključuje pravna pravila in pravna načela o finančnem poslovanju državnih organov glede zbiranja in delitve davkov, carin in taks za potrebe financiranja javnih dejavnosti ter ureja organizacijo in poslovanje bank, plačilni promet v državi in nadzor nad tem prometom. Pomembne podpanoge finančnega prava so proračunsko, davčno in monetarno-bančno pravo.

PREBERI VEČ

MEDNARODNO PRAVO

Poslovanje v različnih državah, različnih pravnih sistemih in različnih sodnih oblasteh je lahko zelo zapleteno. Potrebno je določiti, katera zakonodaja se uporablja, katera sodišča so pristojna; poskrbeti, da so pogodbe skladne s predpisi različnih držav, urediti učinkovita zavarovanja, davčno optimiranje… Strankam nudimo učinkovito svetovanje in varstvo njihovih interesov v poslovanju po celem svetu.

PREBERI VEČ

INFORMATOR

PREBERI VEČ

AKREDITIV

PREBERI VEČ

OBVLADOVANJE TVEGANJ

PREBERI VEČ

FINANCE IN ZAKLADNIŠTVO

PREBERI VEČ

DAVKI IN PRAVO

PREBERI VEČ

REVIZIJE IN SKLADNOST

PREBERI VEČ