Datum vpisa: 21. november 2019
Naročnik: 

European Bank for Reconstruction and Development
Aleksandra Lewandowska

Panoga: 

Promet, zveze in telekomunikacije
Ekologija

Rok prejema ponudbe: 
Jezik komuniciranja: angleški
Opis: 
Predmet javnega naročila je izvedba analize tveganj podnebnih sprememb za kritična omrežja prometne infrastrukture v Ukrajini (Analysis of Climate Change Risks to Critical Transport Infrastructure Networks in Ukraine, Project number: 81027).