Datum vpisa: 8. april 2019
Naročnik:
Občina Tutin
Nihad Gusinac
Bogoljuba Čukića br. 7
36320 Tutin
Srbija
tel: +38120811-608
email: javnenabavke@tutin.rs
url: www.tutin.rs
Panoga:
Gradbeništvo
Rok prejema ponudbe: 07.05.2019
Jezik komuniciranja: srbski ali uradni prevod dokumentacije v srbski jezik
Opis: Objavljen je javni razpis za izvedbo gradnje objektov v lokalnih središčih.