Operativno tveganje

Operativno tveganje zajema obvladovanja ravnanja zaposlenih, prevar zaposlenih, zlorab, tožb, škode na sredstvih zaradi vremenskih vplivov, kot tudi napak zaradi napačnih vnosov podatkov zaposlenih. Supervizor ima vzspostavljeno sodelovanje s strokovnjaki s področja razvoja praks ravnanja z ljudmi.

Zaradi neizprosnega poslovnega okolja so danes zahteve in pritiski po razpiranju kognitivno-emocionalnih kapacitet posameznika v rasti.

Najboljši napovedovalec poslovne uspešnosti posameznika pri delu v dinamičnem, konkurenčnem, spremenljivem poslovnem okolje je stopnja njegove kognitivno-emocionalne kompleksnosti.

Kadar zunanja kompleksnost sveta presega notranjo stopnjo kompleksnosti, ki jo razumemo kot mentalno-čustveno polje zaznavanja in procesiranja informacij iz zunanjega sveta, takrat se poveča občutenje notranjega pritiska, stresa, ki sčasoma lahko načne tudi zdravje posameznika.

Stopnja njegove kognitivno-emocionalne kompleksnosti danes postaja tudi pomemben napovedovalec dobrega počutja in zdravja posameznika.

Podjetja, ki imajo na svojih delovnih mestih ljudi, ki kognitivno-emocionalno več ne dosegajo zunanje kompleksnosti in nestabilnosti v njihovih delovnih okoljih, se tudi sama soočajo s kulturo konfliktov, izčrpanosti, fluktuacije. Ta je sicer lahko posledica mnogih dejavnikov, vendar vse močnejši dejavnik postaja naraščajoč razkorak med zahtevami delovnega mesta po vse kompleksnejših kognitivno-emocionalnih kompetencah in obstoječimi kognitivno-emocionalnimi kompetencami zaposlenih.

Za podjetja – asistenca pri razvoj praks ravnanja z ljudmi pri delu:

Za manjša, rastoča podjetja: Kadrovsko-organizacijsko planiranje, svetovanje in oblikovanje (in/ali ocenjevanje) želenih kompetenc delovnih mest (tudi z vidika kognitivno-odločitvene kompleksnosti (to

Ocenjevanje kandidatov z vidika kognitivno-emocionalne kompleksnosti in svetovanje pri kadrovskem odločanju (vključno z iskanjem ključnih kadrov)

Asistenca in svetovanje pri ravnanju z mladimi talenti in snovanju kariernih poti

Asistenca in svetovanje pri razvoju uspešnih teamov

Asistenca in svetovanje pri razvoju zaposlovanju novih ključnih kadrov

Za posameznike – asistenca pri osebnem poslovnem razvoju:

Asistenca pri razvoju odpornosti na stres in spremembe

Asistenca za večjo uporabo intuicije za podjetniško, inovativno odločanje (učenje, kako uporabiti kot informacijsko podlago elektro-magnetno polje srca kalibrirano z elektro-magnetnim poljem možganov)

Asistenca pri zamenjavi kariere in tranziciji na odgovornejša delovna mesta