Datum vpisa: 12. april 2019
Naročnik:
Agencija za zastitu prirode i zivotne sredine
Svetlana Zivkovic
IV Proleterske 19
81000 Podgorica
Črna gora
tel: 067/225-736
email: svetlana.zivkovic@epa.org.me
url: portal.ujn.gov.me/delta2015/search/displayNotice.html?id=124482&type=InvitationPublicProcur
Panoga:
Ekologija
Raziskave in razvoj
Rok prejema ponudbe: 31.05.2019 do 12:00
Jezik komuniciranja: črnogorski
Opis: Objavljen je javni razpis za izvedbo programa monitoringa stanja ekosistema priobalnega morja Črne gore.