RISKEXPO

Aplikacija Supervizor Riskexpo zagotavlja obvladovanje tveganj v poslovanju.

– Vzspotavi mesečno poročanje o operativnih, pravno-regulatornih, likvidnostnih, kreditnih in tržnih
tveganjih, katera se pripravljajo namensko za vaše podjetje.

– Na področju komercialno-marketinških tveganj skozi portal www.sloveniaexport.si
predstavlja vaše podjetje, inovacije v podjetju, ter vas obvešča o poslovnih priložnostih iz celega
sveta.