Akreditiv

Supervizor akreditiv je instrument, ki strankam v poslu omogoča varen način plačila, ter ustvarja ravnotežje med nasprotnimi interesi kupca in prodajalca. Medtem ko kupec ne želi plačati kupnine, preden ne dobi blaga v posest in se tedaj na lastne oči prepriča o skladnosti blaga z določili pogodbe, pa prodajalec ne želi odposlati blaga, vse dokler ne dobi zagotovila, da mu bo dogovorjena kupnina plačana.

Supervizor akreditiv omogoča zavarovanje interesa kupca, da bo supervizor, ki je vključen v akreditivni posel, prodajalcu plačal dogovorjeno kupnino, ampak šele tedaj, ko bo prodajalec predložil supervizorju vse v akreditivu predpisane dokumente, ki dokazujejo, da je bila pogodbeno dogovorjena količina in kvaliteta blaga oziroma storitev dostavljena kupcu. Prodajalcu pa akreditiv zagotavlja varnost, da mu bo kupnina ob predložitvi omenjenih dokumentov tudi zares plačana.

Nalog za odprtje nepreklicnega supervizor akreditiva