Likvidnostno tveganje

Likvidnost v splošnem opredeljuje zmožnost, da izvedemo večji posel na trgu hitro, z nizkimi stroški in brez premika cene na trgu.Tako za investitorje kot za prejemnike sredstev predstavlja likvidnost precej pomemben faktor. Investitorji ne vedo, kdaj bodo imeli potrebo po prodaji sredstev, prejemniki sredstev pa so zaskrbljeni zaradi tveganja, da se ne bodo mogli financirati.

Likvidnostno tveganje delimo na likvidnostno tveganje pri financiranju in likvidnostno tveganje sredstev. Tveganje pri financiranju izhaja iz dejstva, da mora podjetje ob poteku dolga nekje pridobiti nova sredstva za nemoteno poslovanje, bodisi v obliki refinanciranje kredita ali pridobitve novih sredstev iz nekega drugega naslova. O likvidnostnem tveganju sredstev pa govorimo, kadar obstaja možnost, da podjetje ne bo moglo izvesti transakcije po tržni (pošteni) ceni na določenem trgu zaradi pomanjkanja kupcev ali prodajalcev.