Kontroling

Kontroling nadgrajuje učinkovitost poslovanja z zagotavljanjem strokovne podpore pri dvigovanju ravni donosnosti in gospodarnosti, ohranjanju kapitala in plačilne sposobnosti ter usklajenemu uporabljanju orodij kontrolinga. Supervizor ima razvito programsko opremo za obvladovanje in načrtovanje stroškov, vrednosti podjetja, poslovnih področij in upravljanja tveganj… . 

Kontroling  izvaja s primerjavo uresničenih in načrtovanih poslovnih rezultatov ter ugotavljanja odmikov. Vodstvo opozarja o finančnih in regulatornih odmikih, na podlagi katerih se sprejme primerne spremembe, ki podjetje znova pripeljejo na začrtano pot.

Dejavnosti kontrolinga:

  • finančno načrtovanje in nadzor poslovanja
  • skladnost davčnega poslovanja
  • pravno nadziranje in zagotavljanje skladnosti poslovanja
  • ekonomsko analiziranje in planiranje