Kontroling

Kontroling viša učinkovitost poslovanja z zagotavljanjem strokovne podpore pri dvigovanju ravni donosnosti in gospodarnosti, ohranjanju kapitala in plačilne sposobnosti ter usklajenemu uporabljanju orodij kontrolinga. Supervizor ima razvito programsko opremo za obvladovanje in načrtovanje stoškov, vrednosti podjetja, poslovnih področij… . Poslovanje kontrolira s predračunavanjem, nadziranjem in organiziranjem podatkov. Podatke nato formira v informacije za poslovodstvo in lastnike.