Pravno svetovanje

Supervizor nudi strokovno pravno podporo pri ustanavljanju, delovanju, vodenju, nadzoru in prenehanju organizacij. Gospodarskim in javnim subjektom svetujemo pri oblikovanju pravnih (korporacijskih) aktov družb, pripravi dokumentacije za skupščine, svetujemo v povezavi z izvedbo posebnih korporacijskih dejanj, kot so povečanja osnovnega kapitala, združitve, delitve gospodarskih družb in spremembe pravnoorganizacijskih oblik (statusno-pravna preoblikovanja).

Za vas pripravimo različne vrste pogodb, delničarskih in opcijskih sporazumov, ter sodelujemo pri pogajanjih za njihovo sklenitev, kot tudi pri implementaciji dogovorjenih pravic in obveznosti.

Zagotavljamo celovito pravno svetovanje v vseh fazah prodaje ali nakupa poslovnih deležev, delnic ali dejavnosti. Delujemo na področju združitev (spojitvah in pripojitvah) in prevzemih, ki lahko vključujejo čezmejne oziroma mednarodne elemente.

Supervizor različnim deležnikom nudi podporo  v postopkih finančnega prestrukturiranja, ter odpravo vzrokov dolžnikove insolventnosti, kar posledičmo zagotovi vzpostavitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti dolžnika. Podporo nudimo pred in med nastopom insolventnosti.

Supervizor zagotavlja pravno pomoč pri sestavi pogodb o zaposlitvi in oblikovanju internih pravil,  svetuje glede prenehanja pogodb o zaposlitvi in v postopkih odpuščanja večjega števila delavcev.

Našim uporabnikom zogotovimo pravne rešitve v vseh fazah postopkov javnega naročanja, ki so podvrženi kompleksnim in hitro spreminjajočim se predpisom na področju javnih naročil in javno zasebnega partnerstva.

Davčno pravo je v praksi nepogrešljivi del informacijske funkcije podjetja, supervizor optimizira obdavčitev vašega poslovanja. Skozi davčno revizijo skupaj pregledamo vaše poslovanje, poiščemo ter odpravimo odklonein detektiramo dodatne zakonsko dovoljene možnosti za optimizacijo davka. Svetujemo in opozarjamo vas na možne davčne nepravilnosti pri posameznih poslovnih potezah, namesto vas komuniciramo z davčnimi organi, ter vas zastopamo v davčnih postopkih.