Revizija zakladniškega poslovanja

Supervizor omogoča revizijo zakladniškega poslovanja vašega podjetja, katera zajema:

– ugotovitev trenutnega likvidnostnega položaja podjetja/skupine,

– vzspostavitev kazalnikov celovitega obravnavanja poslovnih tokov,

– vzspostavitev kazalnikov za modele odločanja,

– optimizacija virov financiranja in finančne aktive,

– konsolidirano modeliranje obrestnih in valutnih tveganj,

– vzspostavitev finančno posredniškega položaja podjetja,

– vzspostavitev sodil za nadzor poslovanja (lastniku),

– predlogi o izboljšavah na področju finančnega poslovanja (valutna tveganja, transferne cene, denarni tokovi…),

– predlogi o potencialnih dokapitalizacijskih priložnostih v prisilnih poravnavah,

– predlogi o potencialnih nakupnih priložnostih v stečajnih postopkih in

– dostop do povpraševanj in poslovnih priložnosti katere dnevno objavljamo.