Pravno in regulatorno tveganje

Pravno tveganje se lahko opredeli skozi izgubo za institucijo, ki nastane zaradi pravno neveljavnih transakcij, tožb oz. odgovorov na tožbe ali kakšnih drugih pravnih dejanj, ki kažejo v neko obveznost za institucijo (npr. razdrtjepogodbe), izgubo zaradi slabo zaščitenih sredstev (npr. intelektualne lastnine) ali izgubo, ki nastane zaradi sprememb v zakonodaji. Pravno tveganje povzroči finančno izgubo ali izgubo ugleda, zaradi regulatornih ali pravnih dejanj, napak pri pripravi ali izvršitvi pogodb, neprimernega upravljanja izvenpogodbenih pravic ali nezmožnosti poravnati izvenpogodbene obveznosti.