Kontroling

Aplikacija Supervizor kontroling načrtuje obvladovanje stoškov, vrednosti podjetja, nadzira poslovne procese… Supervizor kontroling podatke spreminja v informacije, katere nudijo podporu poslovodstvu in lastnikom.