Supervizor informator

–  Aplikacija Supervizor informator vas kot odgovorno osebo obvešča o vseh novelah zakonov, ki se sprejmejo v Republiki Sloveniji in se vežejo na poslovanje vaše organizacije,

– Na vaš e-mail vam pošlje kratke povzetke sprememb zakonov s priporočili za spremembe internih pravilnikov in pogodb,

– Obvešča vas o poslovnih priložnostih na področju Europske unije in širše,

– Zagotovi vam vzorce pogodb in pravilnikov, kateri so potrebni za poslovanje vaše organizacije,

– Vzpostavi vam osnovne kazalnike poslovanja za lažje odločanje v poslovnih procesih.